Ordinace praktické lékařky MUDr. Wehowské navazuje na zdravotní péči MUDr. Buchtové. Těšíme se na naše stávající i nově registrované pacienty.


tel: 553 715 642

Ceník


CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI od 1.1.2017


Výpis ze zdravotní dokumentace
200 Kč
Prohlídka do zaměstnání
400 Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti
400 Kč
Brigády – studenti, práce s dětmi (tábory)
100 Kč
Vyšetření na řidičský průkaz
400 Kč
Vyšetření na řidičský průkaz nad 65 let věku
300 Kč
Vyšetření na zbrojní průkaz
500 Kč
Vyšetření na profesní průkazy (svářeč, jeřábník, apod.)
400 Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz
200 Kč
Lékařská zpráva pro pojišťovnu
300 Kč
Potvrzení přihlášky na SŠ, VŠ
100 Kč
Lékařská zpráva pro policii, soudy, rekondice, DD
200 Kč
Administrativní výkon á 10 min
100 Kč
Aplikace očkovací látky, odběr krve na vlastní žádost
100 Kč
Přednostní ošetření z osobních důvodů
200 Kč
Akutní ošetření nepojištěného pacienta
500 Kč
Vyšetření pro návrh na lázně
300 Kč
Předoperační vyšetření – samoplátce
600 Kč

Kontakty

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Jana Wehowská
Olomoucká 256/48
746 01 OPAVA
e-mail
ord.wehowska@seznam.cz
telefon
553 715 642